Ny

familjepolitik 

nu!

Nästan dagligen fylls våra medier av rapporter om barns och ungas psykiska ohälsa, självmord, ungdomar som rånar andra ungdomar, skjutningar, sprängningar, drogmissbruk och våld i gängkriminella miljöer.


Oftast leder dessa rapporter till inlägg från samhällsdebattörer och politiker som handlar om strängare straff och andra "kraftfulla" åtgärder. Någon gång betonar man behovet av förebyggande åtgärder inom socialtjänst och skola. Ännu mer sällan nämns föräldraansvaret, och nästan aldrig de grundläggande behov av nära anknytning och empati som redan från tidig barndom måste fyllas hos varje människa.


Idag håller vi i Sverige med stolthet fram att vi antagit FNs barnkonvention som lag. Då är det minsta vi bör begära av oss själva och genom vårt politiska system, regering och riksdag,  att vi  på riktigt gör vad vi förmår för att ge våra barn de bästa möjliga förutsättningar vi kan att utvecklas för att möta vuxenlivet.


Detta är i själva verket också, för oss i Sverige och globalt, en nödvändig förutsättning för att tillsammans orka möta de utmaningar som mänskligheten och planeten just nu tydligare än kanske någonsin tidigare ställs inför.


Ökad psykisk ohälsa, kriminalitet och droganvändning och flera andra av dagens tendenser visar att det är hög tid att genomföra en radikal reform av familjepolitiken som sätter barnet i centrum i stället för att reducera barnen och deras föräldrar till ekonomiska enheter och produktionsfaktorer i ett hårdnande ekonomiskt system.


Vi är ett par som genom våra iakttagelser under lång tid som yrkesverksamma, men också som samhällsmedborgare, föräldrar och mor- och farföräldrar konstaterat att samhällsutvecklingen lett till en rad negativa effekter när det gäller barns möjligheter att växa upp till trygga, uthålliga, empatiska och välbalanserade vuxna som förstår att samspela med andra och med en egen inneboende kraft möta de utmaningar de ställs inför i dagens snabbt föränderliga samhälle.


Vi vill på denna webbplats redovisa forskning och analyser av faktorer som påverkat barnens situation och som delvis kan förklara något om hur dessa negativa effekter uppstått.  Vi vill också

visa på möjliga vägar till förbättring genom att föreslå en radikal reform av den svenska familjepolitiken.Hjördis Perris, psykolog, leg. psykoterapeut, docent medicinsk psykologi


Martin Enqvist, civilekonom, idéell hjälparbetare


Det lilla barnets behov

Här kan Du läsa om bakgrund och motiv för en ny familjepolitik

En väg framåt...

Här beskriver vi en ny familjepolitik för Sverige med barnets behov i centrum